gf-graphics_yellow_right-short-v3

Tjänster.

Hos Gällivare Frakt hittar du en välutrustad och modern maskinpark. Vi har egna fordon för alla typer av uppdrag och skickliga partners som hjälper till där det behövs. När vi äger våra egna maskiner kan vi vara snabba och flexibla för dig som kund.

Med 30 års erfarenhet vet vi att nyckeln till framgång är planering och kvalitetssäkring i varje led. Det har lett till en bred kundgrupp, från kommuner och byggföretag till gruvindustrin.

Våra tjänster är indelade i fyra kategorier:

TRANSPORTER
ENTREPRENAD & ANLÄGGNING
FASTIGHETSSKÖTSEL, PARK & SNÖ
MATJORD

 
gallivarefrakt-tjanster-header.png
 
 
gf-transport.jpg
gf-graphics_yellow_right-short-v3

Transporter

A till B och tillbaka igen

Vi har ett brett utbud av olika transportlösningar och kunnig personal. Våra många olika fordon är anpassade till att förflytta allt från kopparkoncentrat till lastpallar med gods.

Anläggningsbilar
Växelflaksbilar
Dumpers
Malmbilar med 130 ton i lastkapacitet

Vi utför bland annat transporter av:

Schaktmassor
Grus/berg
Miljöskadad jord/farligt avfall
Gods/containers
Bortforsling av snö
Bevattning av vägar
Saltning av vägar
Halkbekämpning
Vinterunderhåll

Vi säljer och levererar:

Makadam/krossmaterial
Matjord/planteringsjord
Morän
Fyllnadsmassor
Halkstopp

Vi kan även ta emot ditt material på tipp i Gällivare.


gf-entreprenad-anlaggning.jpg
gf-graphics_yellow_right-short-v3

Entreprenad & anläggning

Infrastruktur och byggnationer

Gällivare Frakt utför stora och mindre uppdrag, med struktur och tydligt ansvar. Vi tar på oss totalentreprenader, utförandeentreprenader och underentreprenader.

Vi erbjuder bland annat:

Anläggning av vägar
Anläggning av dammar
Kabel- och ledningsarbeten
Vatten- och avloppsarbeten
Jordavrymning
Grundläggning byggnad/fastighet
Mottagning av schakt/fyllnadsmaterial
Siktning/sortering av berg och jord produkter


gf-fastighetsskotsel.jpg
gf-graphics_yellow_right-short-v3

Fastighetsskötsel, park & snö

Insatser för samhället

Vi har flera olika tjänster inom fastighet och skötsel, oavsett årstid eller säsong. För Gällivare kommuns räkning hjälper vi till med bland annat snöröjning och halkbekämpning.

Vi tar också på oss uppdrag inom:

Snöröjning av vägar, gator och fastigheter
Halkbekämpning i form av sandning och saltning
Bortforsling av snömassor till anvisad tipp plats
Isrivning/avjämning av vägar och gator
Snödikning/Karmskärning
Manuell snöröjning i direkt anslutning tex Entréer inkl sandning
Grönyteskötsel som tex gräsklippning, sopning och bevattning
Maskinell sopning av vägar och gator


gf-matjord01.jpg
gf-graphics_yellow_right-short-v3

Matjord

Från vår egen täkt

Vi erbjuder försäljning av matjord via vår egen matjordstäkt. Kontakta oss för offert och beställning!


 
background-white.jpg